Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Realizacja i kontrola umowy z NFZ

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Mieszczak
tel.: 33/818 22 33
email: szkolenia@agamon.biz

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Realizacja i kontrola umowy z NFZ
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne
Metodyka: Webinar
e-learning
Opis: Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.
Wielkość grupy: 20
Program: 1. Specyfika umów NFZ:
- dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
- czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
- co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
- moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować, kiedy i z czego to wynika;
- forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność;
- tryb zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy, sieć szpitali.

2. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:
- co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
- ogólne warunki umów – omówienie ostatnich i planowanych zmian,
- harmonogramy realizacji świadczeń, miejsce udzielania świadczeń i zmiany umowy w tej części
- obowiązki informacyjne dla pacjentów;
- jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
- kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy;
- skargi pacjentów do NFZ na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować;
- świadczenia nielimitowane;
- zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć;

3. Podwykonawstwo świadczeń:
- podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
- czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
- wprowadzenie podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy;
- na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.

4. Cesja umowy:
- omówienie wymogów NFZ;
- w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
- co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.

5. Zmiany w umowach z NFZ:
- jak i kiedy wnioskować o dokonanie zmian w umowie;
- tryb dokonywania zmian w umowach i wpływ kryteriów wyboru ofert na zmiany umowy;
- aneks do umowy, czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
- co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy;
- projekt zmian w OWU dot. prawa NFZ do jednostronnej zmiany umów bez zgody świadczeniodawcy.

6. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:
- kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
- projekt zmian w OWU dot. kolejnych możliwości rozwiązania umowy;
- co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
- kiedy umowa z NFZ wygasa.

7. Kontrola realizacji umowy z NFZ:
- kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
- rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
- podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
- kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
- udaremnianie, utrudnianie kontroli;
- środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.

8. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:
- rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
- terminy przedawnienia roszczeń;
- właściwość sądu;
- orzecznictwo sądów powszechnych.

Wymagania: Szkolenie skierowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą, SP ZOZ-ów, dawnych NZOZ-ów i wszystkich osób, które odpowiadają w placówkach medycznych za prawidłową realizację umowy z NFZ.
Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
 

Poleć szkolenie znajomemu