Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenie BHP - pracownicy administracyjno-biurowi

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 61 875-50-15
email: osz@osz.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Okresowe szkolenie BHP dla pracowników biur i administracji
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: e-learning
Opis: Szkolenia okresowe BHP oferowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego organizowane są w dwóch trybach: seminarium w siedzibie OSZ w Poznaniu albo w siedzibie firmy zlecającej lub w formie samokształcenia kierowanego (uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnego uczenia się). Istnieje również możliwość połączenia obu metod.

Oferowane przez nas okresowe szkolenia bhp każdorazowo uwzględniają specyfikę działalności podmiotu zlecającego, prowadzone są również według programów i wskazówek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokument otrzymywany na zakończenie szkolenia (po pozytywnym zdaniu egzaminu), to imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP wydawane na drukach MEN.

UWAGA: według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku (wraz z późniejszymi zmianami), szkolenie to nie powinno odbywać się rzadziej niż raz na 5 lat.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Zapoznanie z wybranymi przepisami z zakresu prawa pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Nabycie umiejętności oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

3. Przyswojenie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

4. Zapoznanie z tematyką związaną z organizacją stanowiska pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory i inne urządzenia biurowe.

5. Opanowanie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
Świadczenia dodatkowe: Kawa, herbata, słodki poczęstunek
 

Poleć szkolenie znajomemu